3 הרוגים, מספר נוספים נפצעו בפריז לאחר שאדם פתח באש על מרכז התרבות הכורדי | מרץ 2023