ילדים בכפר פן. בית ספר גדל תוצרת עבור דוכן חווה 'מדבר אוכל': 'הם כל כך גאים' | יָנוּאָר 2023